EnerCons

De Energieketen in handen van de consument (Enercons)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met een toenemend aandeel duurzame energie uit zon, wind en getij, ontstaan er in de nabije toekomst grote fluctuaties in de vraag en aanbod van energie. Dit vraagt om de ontwikkeling van oplossingen die rekening houden met de dynamische wisselwerking tussen energievraag en –aanbod en hierop sturen met de betrokkenheid van consumenten. Consumenten, burgers participeren niet automatisch, ze moeten hiervoor worden gestimuleerd en uitgedaagd met passende middelen. De implementatie van een slimmer energiesysteem, dat omarmd wordt door de consument, vraagt om innovatieve, betrouwbare en gebruikersvriendelijke oplossingen. Alleen door de consument centraal te stellen kan hun participatie in een smart grid oplossing worden gerealiseerd. Texel Development, een onderneming die is opgericht door Brendan de Graaf (TexelEnergie, DE Unie) heeft hiervoor een Smart Consumer Gateway (SCG) ontwikkeld welke de consument als eindgebruiker volledig centraal stelt in het energiemanagement systeem. Deze SCG is een energie management systeem voor in huis, welke verbinding legt tussen de verschillende apparaten in huis, energieopslag en - indien er toestemming wordt gegeven - verbinding naar buiten. A

Doelstelling
Het doel van dit demonstratie project is een Smart Consumer Gateway te demonstreren en op significante schaal te implementeren en waar nodig door te ontwikkelen, als opstap naar verdere commerciële uitrol in Nederland en daarbuiten. De demonstratie van de technologie wordt op twee verschillende locaties in Nederland (Haarlemmermeer en Enschede) uitgevoerd met 500 huishoudens per locatie (1000 totaal). In Haarlemmermeer worden tevens ca. 50 locaties uitgerust met energieopslag in huis (huisbatterij). Huishoudens profiteren door op slimme momenten energie af te nemen, te besparen, op te slaan of via het net terug te leveren. Bovendien wordt in Haarlemmermeer ook nog een centrale energieopslag geplaatst (buurtbatterij) waarmee kosten voor netverzwaring kunnen worden vermeden. Om dit optimaal te kunnen laten werken moeten burgers hun energiemanagement data daarvoor beschikbaar stellen. De business cases voor deze energieoplossingen worden op deze locaties geïmplementeerd en gedemonstreerd.

Korte omschrijving
De activiteiten van dit project bestaat uit 5 fasen, In fase 1 wordt de hard- en software voor de Consumer Gateway voorbereid en wordt de gatekeeper gerealiseerd die nodig is voor de bescherming van de data van de consument. In fase 2 worden de businesscases verder uitgewerkt die in de demo geïmplementeerd gaan worden en worden potentiele additionele businesscases geïdentificeerd en gedefinieerd. In fase 3 worden de deelnemers voor de demo benaderd. Fase 4 omvat de aankoop van alle producten nodig voor de demo (productie van de Smart Consumer Gateway systemen en de inkoop van de huisbatterijen en van de buurtbatterij) en het plaatsen daarvan. Tenslotte wordt in fase 5 het systeem ingeregeld en wordt gebruikerservaring verzameld voor analyse.

Resultaat
Het demonstratie project moet de werkzaamheid en de potentie van de Smart Consumer Gateway technologie aantonen op significante schaal (1000 huishoudens) en legt de basis voor verdere uitrol en implementatie van dit product in Nederland en wereldwijd. De resultaten vormen de basis voor een uniek, succesvol, nieuw Nederlands hightech bedrijf met stevige internationale ambities.