iPANES

Innovative Process for Alginate production from NEREDA Sludge

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Alginaat is een waardevolle hulpstof voor veel industrieën. Nereda® korrelslib dat ontstaat bij waterbehandeling blijkt substantiële en winbare hoeveelheden alginaat te bevatten.

Doelstelling
Doel van het project is een innovatief proces te onderzoeken en te ontwikkelen om bacterieel alginaat te extraheren en granulaat te produceren uit korrelslib.

Korte omschrijving
Er is nog geen proces dat dit alginaat kan onttrekken en kan opwerken. De beoogde doorbraak in dit project is om bacterieel alginaat te produceren uit Nereda® korrelslib. De activiteiten in dit project zijn erop gericht om alginaat onttrekkings- en opwerkingsprocessen te ontwikkelen.

Resultaat
In dit project wordt wereldwijd voor het eerst op pilotschaal alginaat gewonnen uit korrelslib. Dit wordt gebaseerd op een uitgebreid onderzoeksprogramma en leidt tot: • Ontwikkelen van nieuwe kennis omtrent ALE vorming en extractieprocessen. • Energiebesparing door slibreductie en efficiëntere slibgisting bij RWZI's: in potentie 39 miljoen kWh/jaar; • Minder CO2-uitstoot: Door slibreductie en efficiëntere slibgisting, in potentie in Nederland 2.614 ton CO2 besparing per jaar; • Cascaderend gebruik van biomassa: De biomassa uit korrelslib zal gedeeltelijk gebruikt worden voor de productie van bacterieel alginaat (ALE) voor onder andere de textiel- en papierindustrie; • Minimaliseren reststoffen: optimaal resource gebruik door productie van alginaat en Nereda® granulaat. • Minder import van alginaat uit Azië, zodat Nederland meer zelfvoorzienend wordt en er minder transport plaatsvindt. Bovendien voorkomt dit oogsten in kustgebieden met nadelige gevolgen voor het ecosysteem.