Zon op Zee

Zon op Zee voor off-grid (productie)eilanden

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De zee biedt zeeën van ruimte. Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Toch kan Nederland vrijwel geheel duurzaam aan zijn energie komen door slechts 5-10% van de oppervlakte van de Noordzee te gebruiken voor zonne-energie. Dit kunnen we niet onbenut laten. Echter, de kosten van iets nieuws zijn altijd hoog in het begin en worden daarna lager. Wie wil hier mee beginnen? Het antwoord hebben wij gevonden in (productie)eilanden die ver weg van vaste land op volle zee liggen. Deze zijn off-grid en moeten hun eigen energie opwekken middels de verbranding van fossiele brandstoffen, vaak aangevoerd per boot. Voor hernieuwbare energie is normaal geen ruimte. Dankzij het voordeel dat drijvende zonne-energie hen biedt, kunnen zij met een positieve business case aan het begin staan van deze ontwikkeling waarmee uiteindelijk de rest van het land (en de wereld) kan worden voorzien van eindeloos veel hernieuwbare energie, zonder hinder en zelfs met unieke combinaties.

Doelstelling
Het doel van het project is om op pilot schaal de technologie te demonstreren die de opwekking van hernieuwbare energie middels drijvende zonnepanelen op zee mogelijk maakt zodat deze in eerste instantie op off-grid locaties op zee het gebruik van gas&dieselgeneratoren kan verminderen. Na dit project moet de technologie ver genoeg bewezen zijn om tot een (pre)commerciële schaal over te gaan – en vervolgens uit te breiden naar grootschalige drijvende zonnefarms.

Korte omschrijving
In het project zal een pilot installatie gebouwd worden op zee. Een belangrijk onderdeel van dit project is een uitgebreid testprogramma inclusief duurtest. De activiteiten kunnen als volgt worden samengevat: - (Detail)ontwerp drijvende proefinstallatie - Schaaltesten in waterlaboratorium op basis van omgevingscondities op de Noordzee - Fabricatie, inkoop, bouw en installatie proefinstallatie - Operatie van de proefinstallatie en monitoring performance, onderhoud, afstemming energieverbruik op het productieplatform - De resultaten van dit project zullen verwerkt worden in de engineering van een grotere installatie (1-5 MW) voor een groot platform en als eerste proef in een windfarm.

Resultaat
De resultaten van het project zijn: - Een werkende drijvende zonne-energie pilotcentrale op zee. - Met dit project wordt voor het eerst een start gemaakt met de praktijk, waaruit geleerd wordt, waarmee de dalende kosten-curve gaat beginnen voor deze nieuwe ontwikkeling - De benodigde kennis over welk type zonnepanelen, coatings, systeemcomponenten en systeemafwerking het beste bestand zijn tegen langdurig verblijf op zee, alsmede hoe deze verder verbeterd zouden kunnen worden (indien nodig) - Kennis over de opbrengsten van een systeem op open zee in vergelijking met een systeem op land - Ervaring en vertrouwen om de ontwikkeling te vervolgen middels grotere installaties die complete productieplatformen van hernieuwbare energie voorzien en daarmee het ge-bruik van vervuilende diesel/gasgeneratoren kunnen voorkomen en die door kunnen groeien tot grote zonnefarms tussen de windmolens op zee.