WiMOS

Wind turbine maintenance & operation decision support

Publieke samenvatting / Public summary

In dit project wordt een beslistool ontwikkeld voor onderhoud aan offshore windturbines, die beter rekening houdt met alle optredende onzekerheden. De tool zal gebruik maken van voorspellingsmodellen o.b.v. fysische faalmechanismen voor zowel mechanische als elektrische subsystemen en onderdelen. Door deze modellen te combineren met meetdata over het specifieke gebruik en de omstandigheden van een compleet windpark ontstaat een geavanceerde omgeving voor het modelleren en simuleren van gebruik en onderhoud.

Concept voor Predictive Maintenance o.b.v. fysische modellen, met een uitlijnfout in de aandrijflijn als case studie: