WWoB

Wegnemen weerstanden op bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe realiseren we meer energiebesparing en opwek van duurzame energie op bedrijventerreinen?

Er zijn 3.600 bedrijventerreinen in Nederland. Op deze terreinen zijn nog talrijke energiemaatregelen mogelijk, maar die worden slechts mondjesmaat genomen door onder meer het mkb. Parkmanagers, maar ook lokale kwartiermakers, energieregisseurs en -makelaars kunnen een belangrijke rol spelen om mkb-ondernemers hiertoe te stimuleren. Ze missen echter de kennis en methoden om dit effectief te kunnen doen. 

Onderzoeksvragen

  • Wat zijn de drijfveren en belemmeringen van het mkb om energiemaatregelen te nemen?
  • Hoe kan een training aan parkmanagers hiertoe zo effectief mogelijk worden ingezet?

Onderzoeksmethode

TNO heeft de drijfveren en weerstanden van het mkb bij het nemen van energiemaatregelen onderzocht in een onlangs afgerond onderzoek en wil deze resultaten nu verfijnen. In combinatie met wetenschappelijke kennis over trainingsmethodieken en gedragsverandering willen de onderzoekers uiteindelijk tot een innovatieve interventietraining voor parkmanagers te komen. Op dit moment bestuderen de onderzoekers welke vaardigheden parkmanagers nodig hebben om specifieke weerstanden van het mkb bij het nemen van energiemaatregelen het hoofd te bieden. De onderzoekers gaan daarbij uit van 4 typen ondernemers die uit het eerdere onderzoek naar voren kwamen en passen daarop hun strategie aan. De training wordt daarna uitgebreid getest in de praktijk, geƫvalueerd, aangescherpt en verspreid onder de doelgroep.

Resultaten

Het project moet een training voor parkmanagers opleveren waarmee zij effectief mkb-ondernemers op bedrijventerreinen kunnen stimuleren duurzame maatregelen te nemen. Tijdens de training leren parkmanagers ook hoe zij eventuele weerstanden kunnen wegnemen of verminderen. Naar verwachting is deze training medio 2018 beschikbaar.