VNL

Verslimmen Netwerken Lekdetectie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om aan de groeiende vraag naar duurzame warmte via warmtenetten te kunnen voldoen, is iedere capaciteits- en efficiëntieverbetering in het warmtenet hierbij van belang. Methetnet is leverancier van slimme netwerkdetectie technologie. Op basis van de resultaten van een proof-of-concept zetten Eneco en methetnet binnen dit project in op een brede demonstratie van lekdetectie technologie. De demonstratie richt zicht op het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (warmtenetten) waarbij de investering (lekdetectie) als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld.

Doelstelling
Het project heeft als doel een brede demonstratie van de slimme sensortechnologie. Hiermee worden lekdetectiemetingen frequenter, sneller en met grotere precisie uitgevoerd. Hiermee beogen de aanvragers: 1. Een energiebesparing op schades die zijn toegebracht bij grondwerken en niet direct tot lekkages hebben geleid, maar wel invloed hebben op de warmteverliezen en uiteindelijk leidingbreuk. 2. Directe capaciteitsverbetering in het netwerk door het voorkomen van energie- en warmteverlies als gevolg van een sterk verbeterd inzicht in de staat van de warmtenetten en de isolatiedegradatie. Dit inzicht leidt tot verbeterd onderhoud en het voorkomt gevaarlijke situaties in de openbare ruimte als gevolg van leidingbreuk. 3. Substantiële reductie van vervoerskilometers van metingen ten behoeve van lekdetectie.

Korte omschrijving
WP1: Het ontwikkelen van een plan van aanpak waarin de locaties, posities en requirements van sensoren worden geïnventariseerd. WP2: Het ontwikkelen van een prototype (0-serie) lekdetectie sensor voor het Eneco warmtenet. Hierbij wordt op basis van experimentele ontwikkeling een peltier gevoede lekdetectie sensor ontwikkeld. WP3: Het voorbereiden van een netwerk van slimme sensoren, data-acquisitie en het inrichten van een datamodel, algoritmes en rekenregels ten behoeve van verbeterd inzicht in de staat van warmtenetten. WP4: De uitrol en de installatie van hardware (600 sensoren) ten behoeve van de demonstratie. WP5: Het in gebruik nemen en de operatie en analyse van de meetresultaten over de demonstratieprojectperiode. WP6: Technisch project management en demonstratie projectresultaten in een demoruimte voor nationale en internationale verspreiding van de resultaten.

Resultaat
Het demonstratie project realiseert direct 1,94% efficiëntieverbetering in het totale energieverbruik voor het warmtenet van Utrecht. Over een totale looptijd van 4 jaar komt dit overeen met 3.871 GJ of 129 huishoudens die als nul-op-de-meterwoning wordt uitgerust. Het komt overeen met een uitstoot reductie van 139 ton CO2.