VentKook

Ventilatiesysteem met goede kookafzuiging

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Inefficiënte kookafzuiging is een belangrijke barrière voor het realiseren van gezonde energiezuinige woningen. Diverse studies tonen aan dat in luchtdichte nieuwbouw en renovatiewoningen het problematisch is om effectieve kookafzuiging te realiseren welke noodzakelijk is om blootstelling aan fijnstof en NOx te minimaliseren. Het ontbreekt aan afdoende ventilatie eisen, bepalingsmethoden en plug en play oplossingen.

Doelstelling
Het doel van het project is het wegnemen van “inefficiënte kookafzuiging” als barrière voor het realiseren van gezonde en energie efficiënte woningen. Binnen het project wordt inzicht verkregen in de randvoorwaarden voor effectieve oplossingen, wordt een objectieve bepalingsmethode ontwikkeld en worden verschillende concepten ontwikkeld welke toegepast kunnen worden in samenhang met gangbare energiezuinige ventilatieoplossingen.

Korte omschrijving
Werkpakketten WP 1: Hierin worden functionele eisen ten aanzien van restblootstelling aan kookverontreiniging en het Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor ten minste drie mogelijke oplosrichtingen. Het PvE zal door de Klankbordgroep worden getoetst. WP 2: TNO, ATAG en Bribus genereren conceptuele ventilatie oplossingen. Koppen Vastgoed zal het ventilatiesysteem met geoptimaliseerde luchtkanalen voor de NeroZero woning ontwerpen. WP 3: Ontwerp en bouw van drie proefmodellen om de concepten te beoordelen: recirculatiekap met fijnstof filter, ventilatiesysteem met motorloze afzuigkap en gebalanceerde afzuigkap. WP 4: Ontwikkeling bepalingsmethode voor de vangst efficiëntie door TNO en ATAG. WP 5: Beproeving van de proefmodellen door TNO in het MEC Bouwlab en door Koppen Vastgoed in de NeroZero woning. WP 6: Inbedding van de bepalingsmethodes in de regelgeving. WP 7: Projectmanagement

Resultaat
Gebruiksvriendelijke ventilatieconcepten met effectieve kookafzuiging die energiezuinig zijn en het realiseren van energiezuinige en gezonde woningen praktisch mogelijk maken. Bepalingsmethoden voor het objectief vaststellen van de efficiëntie van kookafzuiging onder gesimuleerde praktijk omstandigheden. Tevens zal een plan van aanpak worden uitgewerkt voor inbedding van de nieuwe bepalingsmethode in de Europese en Nederlandse regelgeving voor ventilatie.