TRECO

Towards Real Energy performance and COntrol by predicting, monitoring, comparing and controll

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op dit moment is het nog niet mogelijk om het daadwerkelijk energieverbruik van woningen te voorspellen vanwege het niet bekende gedrag van bewoners. Daarom is het niet mogelijk om het exacte energieverbruik te beheersen.

Doelstelling
Doel van het project 'Towards real energy performance and control by predicting, monitoring, comparing and controlling' (TRECO) is het ontwikkelen en leveren van monitoring, regeling en feedback voorzieningen voor woningen om daarmee optimaal in te kunnen spelen op fysieke omstandigheden en individuele bewonerskenmerken en -gedrag.

Korte omschrijving
Dit project bestaat uit een aantal onderdelen:
- Bestaande rekenmodules gebaseerd op onder andere EOS LT INTEWON en IEA Annex 53 worden verder verfijnd en verbeterd. Van een groot aantal invoerwaarden ten aanzien prestaties (rendementen) van apparatuur en installaties is aanvullende kennis en validatie nodig met betrekking tot praktijkgedrag. In dit project vindt ook een validatie van het sociale gedeelte plaats, met name met betrekking tot de wijze van vraagstelling aan bewoners en de werkbaarheid, gebruiksvriendelijkheid van het model. De validatie en nader verfijning worden verwerkt in het uiteindelijke rekenmodel
- Diverse basis smart metering systeem worden verder ontwikkeld of uitgebreid ten aanzien van monitoring installatieprestaties, bijvoorbeeld met een (wireless) sensor netwerk.
- Monitoring microklimaat ten behoeve van de aansturing van PV en zon thermisch en maximalisering opbrengst en om het energiegebruik op basis van microklimaat invloeden te kunnen corrigeren.
- Koppeling van monitoringssystemen met voorspellende rekenmodule via een software applicatie, toegankelijk voor PC, tablets.

Resultaat
TRECO maakt het werkelijke energiegebruik en communicatie naar eindgebruikers inzichtelijk op basis van een combinatie van voorspelling en monitoring en een analytische vergelijkingsmethode. Hiermee is een extra energiereductie te bereiken van 15 tot 20% per woning. Door het aanbieden van een gegarandeerd energiegebruik/-lasten propositie, en door inzicht en garanties op werkelijke energieprestaties vindt ook een transitie van kosten van energiegebruik naar kosten van (duurzame) investeringen plaats.