The use of coatings for deliquifying gas wells

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bestaande putten kunnen 'verdrinken' doordat meegeproduceerde vloeistof in de put ophoopt. Door het verbeteren van de gasstroming kunnen velden langer in productie worden gehouden, waardoor de opbrengst van een bestaand veld wordt verhoogd en de levensduur verlengd.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve en kosteneffectieve methode om de levensduur van een gasput te verlengen.

Korte omschrijving
In dit project worden verschillende coatings getest. De coatings worden allereerst getest op het beoogde efffect en vervolgens op praktische vereisten zoals duurzaamheid en methode van aanbrengen.

Resultaat
Het project resulteert in een duidelijk gedefinieerd eisenpakket voor een coating om verdrinking van putten tegen te gaan.