TTK

Tarnoc Turbine Ketel

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De komende jaren moeten er jaarlijkse 50.000 en later 200.000 bestaande woningen van het gas af worden gehaald. Er zijn echter nog flink wat drempels om over te stappen op een warmtepomp: voor niet alle huizen is een dergelijke technologie wenselijk, geschikt of betaalbaar. De transitie naar van het gas af verloopt daarom nog niet snel genoeg. Er lijkt een concrete marktvraag voor alternatieven, naast warmtepompen, om woningen van het gas af te halen.

Doelstelling
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een oplossing voor woningen die van het gas moeten/willen, maar waar een warmtepomp momenteel geen geschikte oplossing voor is. De te ontwikkelen en in een pilot te testen Tarnoc Turbine Ketel (TTK) moet aanzienlijk efficiƫnter werken dan een Cv-ketel en ook aanzienlijk goedkoper, stiller, kleiner en eenvoudiger te installeren zijn dan bestaande warmtepompen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een buitenunit en is er geen gesloten koudemiddelcircuit nodig.

Korte omschrijving
In dit DEI+ pilotproject zal worden ontwikkeld aan een prototype van de Tarnoc turbineketel en het aantonen van de werking en prestaties (waaronder continue afgiftetemperatuur, beoogde COP en reductie in energieverbruik voor verwarming en warm water) in een realistische pilotomgeving (i.c. een leegstaande woning van projectpartner Tiwos, Tilburgse Woonstichting).

Resultaat
De beoogde resultaten van dit pilotproject zijn: - Prototype Tarnoc turbineketel met aansturing. Er wordt hiertoe ontwikkeld aan zowel de benodigde hardware als embedded software; - praktijktesten met -en monitoring van- het integrale prototype in een pilotomgeving (bestaande leegstaande woning van Tiwos); - rapport inzake praktijkexperimenten en tests met dit prototype in een bestaande woning, waarmee de turbineketel kan worden getest; - een rapport inzake de verschillende ontwikkelstappen in dit project, alsmede de uitgevoerde experimenten/tests, een techno-economische evaluatie en de resultaten/uitkomsten hieruit.