SPEL

Studie naar Prijstransparantie voor Elektrisch Laden

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Voor een EV-rijder is het belangrijk om te weten wat de kosten zijn van het laden voordat hij begint met het opladen van zijn elektrische auto bij een openbare laadpaal. Deze kosten zijn momenteel niet transparant, waardoor de e-rijder vaak wordt verrast aan het eind van de maand. Dit is een grote drempel voor de adoptie van elektrisch rijden. Ook is er hierdoor geen prikkel om dynamische pricing modellen te ontwikkelen voor aanbieders, b.v. pricingmodellen aan de hand van actueel energie aanbod om hiermee energie fluctuaties te ondervangen.

Doelstelling
Het doel van dit project het onderzoeken van de haalbaarheid om meer digitale prijstransparantie voor EV-rijders te realiseren, door data over prijsafspraken van laadpaalexploitanten te koppelen aan laadpasdata van serviceproviders en de juiste prijs aan de laadpaal per laadpas in realtime naar de gebruiker te publiceren en hoe deze prijs is opgebouwd.

Met de beoogde technologie moet ook flexibele pricing aan de hand van variabelen in de onbalanshandel kunnen worden toegepast, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan Programma 5b van programmalijn Urban Energy “Energiediensten van en voor elektrisch vervoer (EV)”

Korte omschrijving
Het project zal beginnen op 1 oktober 2018 en loopt tot en met 30 juni 2019. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Eco-movement en Vandebron. De taakverdeling is hierbij als volgt:

1)
Eco-movement is projectleider en verantwoordelijk voor het tariefonderzoek, PoI-serviceontwikkeling, marktonderzoek en communicatie met RVO.

2)
Vandebron zal zich naast haar bijdrage aan het tariefmodel richten op de validatie van de businesscase, alsmede het implementeren en testen van het gebruik PoI-tariefdata in haar EV-rijdersapplicatie.

Resultaat
Concrete resultaten aan de hand van deze Energiestudie zijn:

1)
Een rapport inzake de technische haalbaarheid van uniforme prijsdatastructuren en nieuwe functionaliteit om nieuwe verdienmodellen in back-ends van CPO’s en MSP’s en over OCPI mogelijk te maken.

2)
Evaluatierapport van een tariefmodule en een dynamische pricing module.

3)
Een nadere onderbouwing van het businessmodel.