S.T.A.L.

S.T.A.L.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aanleiding is dat Solliance met een uniek technologisch halffabricaat (PV-dunnefilm) in staat is een concurerend alternatief voor reguliere PV-systemen te bieden, dat een ideale oplossing is voor o.a. de agrosector. Door flexibele cellen als uitgangsmateriaal voor halffabrikaat te hanteren is niet alleen een vrijere vormgeving mogelijk, maar tevens een brug te slaan naar maaktechnologie waarin nu al op basis van folie halffabricaten producten in serie geproduceerd kunnen worden.

Doelstelling
Het doel van dit Hernieuwbaar Energie project is de realisatie van PV halffabricaten die succesvol toegepast kunnen worden in energieleverende dakproducten voor de Agrosector met een veel betere energie performance en een lagere prijs per kWh opgewekt vermogen. Generiek geldt dat er een wens van dak- producenten is naar PV halffabricaten op maat, passend bij de productiewijze van de betreffende dakproducten en vanzelfsprekend met de juiste esthetiek, betrouwbaarheid, levensduur en performance. Voor het S.T.A.L. product is met name de juiste maatvoering van de PV halffabricaten, het gewicht, de optie transparantie toe te voegen en de mogelijkheid tot industrialisatie van het eindproduct van belang. In het najaar van 2020 zullen de eerste producten al gereed zijn, die naar de markt kunnen. Om dit te realiseren zijn ook alle partijen in de keten betrokken. Wat betreft de productie zijn er op 3 niveaus opschaalpartijen betrokken om een succesvolle uitrol te zekeren; Van der Leegte Werkt voor kleine series, Kameleon Solar voor middelgrote series en Solarge voor de hele grote volumes.

Korte omschrijving
Activiteiten binnen het project bestaan uit: - Halffabricaat ontwikkeling - Procestechnologie ontwikkeling - Micro-elektronica ontwikkeling - Integratie tot prototype - Pilot testen; In Hoevelaken zal het eindresultaat op realistische schaal (40 m2) geïntroduceerd en gemonitord worden qua performance en onderhoudskarakteristiek.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat van dit project is een aantal PV halffabricaten die gemakkelijk geproduceerd kunnen worden en op succesvolle wijze toegepast kunnen worden in energieleverende dak producten voor de Agrosector.