SONOB

Solar Noise Barriers

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Zonne-geluidsschermen worden tot op heden nog nauwelijks toegepast in Nederland. Eerdere projecten, onder andere op de A9 bij Oudekerk aan de Amstel, kregen geen vervolg. Desondanks is er een zeer groot potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter zijn beschikbaar op nagenoeg onbeschaduwde locaties dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze oppervlakken te kunnen benutten is er een doorbraak concept geluidsscherm nodig dat de eisen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders verenigt en een sluitende business case oplevert.

Doelstelling
Het SONOB project heeft tot doel een doorbraak modulair zonne-geluidsscherm concept te ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt aan nieuwe materialen, productontwerp, én onderzoeksvragen in een 'Living Lab' omgeving.

Korte omschrijving
Het SONOB consortium bestaat uit 4 bedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 overheidsorganisaties en wordt aangevoerd door Heijmans Wegen BV. De projectpartners vullen de gehele keten van materialen, PV elementen, geluidschermen fabricage, installateur tot eindgebruiker (wegbeheerder). Het consortium ontwikkelt een doorbraak modulair geluidsscherm concept dat de belofte heeft uiteindelijk tegen geringe meerkosten en op klantspecificatie een PV functionaliteit te kunnen toevoegen aan een geluidsscherm. Tevens blijven hierbij bestaande geluidsscherm eisen als robuustheid, semi-transparantie, geluidswering en schaalbaarheid behouden. Binnen het project zal een living lab opgebouwd worden langs in gebruik zijnde weg. Op deze locatie wordt het innovatieve geluidsscherm concept onderzocht op stroomopbrengst, worden er business cases en business modellen voor de eindgebruiker verkend en wordt de stakeholder acceptatie systematisch geëvalueerd.

Resultaat
Het eindresultaat van het project is een uniek modulair stroom-producerend geluidsscherm concept waarvan hoge economische verwachtingen zijn op zowel de Nederlandse als de internationale geluidsschermen markt. Tevens wordt unieke kennis ontwikkeld op het gebied van opbrengst, stakeholder acceptatie en business modellen voor de eindgebruiker die uitgebreid gedissemineerd zullen worden, en die als vliegwiel zal dienen om de Nederlandse markt voor zonne-geluidsschermen open te breken.