Opslag van windenergie

Serieel geschakelde opslag van windenergie met onbalans regeling

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het aandeel windenergie zal de komende jaren toenemen. De onbalanskosten zullen in 2020 verdubbelen ten opzichte van 2014. Met het toenemen van het aandeel windenergie, dat zich kenmerkt door een grillig aanbodpatroon, neemt de behoefte aan middelen toe om aanbod en afname van windenergie met elkaar in balans te brengen.

Doelstelling
Het doel is om een 1 MW lithium-ion (NMC) batterij achter de meter bij windpark Giessenwind te demonstreren. Door de combinatie van windpark met nieuwe batterij op de onbalansmarkt te demonstreren zullen de beoogde voordelen van de serieel geschakelde batterij aangetoond worden.

Korte omschrijving
Het project zal de werking van het batterijsysteem van 1 MW vermogen en 1 MWh opslag demonstreren bij windpark Giessenwind. Het project wordt uitgevoerd door het consortium van Scholt, De Wilde Wind en C-wind. Scholt ontwikkelt een platform waarop windenergie met batterijsturing verhandeld kan worden. Scholt ontwikkelt algoritmes voor windvoorspelling en sturing op de onbalans markt en implementeert deze algoritmes in energie management systeem. De Wilde Wind exploiteert het 9 MW windpark Giessenwind. De Wilde Wind implementeert het batterijsysteem in haar windpark Giessenwind. C-wind is een joint venture van Scholt en De Wilde Wind. C-wind investeert in het batterijsysteem en zal de bedrijfsvoering van het batterijsysteem monitoren.

Resultaat
Het project levert een in serie geschakelde batterij van 1 MW op bij windpark Giessenwind met geregelde sturing voor stabiele levering van windenergie aan het net. Met het project wordt vanaf 2017 additionele duurzame energie geproduceerd als gevolg van reductie van curtailment. Bovendien neemt de kostprijs van windenergie af door reductie van de onbalanskosten.