Responsible decision-making on gas

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit project onderzoekt hoe mensen en stakeholders over gas oordelen en welke factoren deze beoordeling beïnvloeden. Een belangrijke vraag daarbij is in welke mate individuele (bijv. ethische en maatschappelijke waarden) en institutionele (bijv. instpraak, bestuur) factoren de publieke opinie over gas beïnvloeden, en welke interactie er plaatsvindt tussen deze factoren. Een andere onderzoeksvraag is in welke mate de communicatie en werkwijze van betrokken partijen rekening houden met en inspelen op de zorgen en verwachtingen van mensen.

Doelstelling
In de gassector zijn institutionele en bestuurlijke veranderingen nodig om maatschappelijk verantwoord energiesysteem te realiseren en draagvlak te creëren voor een bijdrage van gasoplossingen aan een duurzame energietransitie. Gas kan een belangrijke rol spelen in de duurzame energietransitie. Zo zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen in de gassector, zoals groen gas en power-to-gas, die als duurzame innovaties worden gepresenteerd. Maar gas en het gebruik van gas zijn niet zonder controverses. Denk bijvoorbeeld aan discussies over aarbevingen in Groningen, gaswinning in kwetsbare gebieden, schaliegas en CO2 emisssies door gebruik van aardgas. Maatschappelijk draagvlak is essentieel om verschillende ontwikkelingen en innovaties in de energie- en gassector mogelijk te maken. Er is echter te weinig inzicht in de manier waarop mensen over gas oordelen en welke factoren deze beoordelingen beïnvloeden. Dit belemmert maatschappelijk verantwoorde besluitvorming over gas.

Korte omschrijving
Op basis van onderzoeksresultaten ontwikkelen de onderzoekers concrete richtlijnen voor maatschappelijk verantwoorde besluitvorming over gas. Meer specifiek geven zij aan welke institutionele en bestuurlijke veranderingen in de gassector nodig zijn om een maatschappelijk verantwoord energiesysteem te realiseren en draagvlak te creëren voor een duurzame energietransitie. Dat kan ook betekenen dat bepaalde ontwikkelingen in de gassector zouden moeten worden stopgezet.

Resultaat
De onderzoekers zullen de resultaten van het onderzoek delen met partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over gas - waaronder gasbedrijven, overheden, natuur- en belangenorganisaties. Daarbij gaan zij na hoe deze kennis wordt benut in de communicatie en werkwijze, en welke invloed dat heeft op de besluitvorming.