PV SIN

PV SolaRoad INfrastructuur

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
PV SolaRoad wil optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte in Nederland voor het opwekken van zonne-energie. Dit project richt zich op het wegdek.

Doelstelling
Het doel is om het al bestaande concept SolaRoad verder te ontwikkelen en te optimaliseren tot een multifunctioneel wegdek bestaande uit elementenverharding met geïntegreerde PV, waardoor het mogelijk is om grootschalig zonnestroom op te wekken uit weginfrastructuur.

Korte omschrijving
Het opwekken van elektriciteit uit wegen wordt nog nergens ter wereld toegepast. In 2011 hebben vier organisaties (kennisinstelling TNO, provincie Noord-Holland en de bedrijven Ooms Civiel en Imtech) een eerste pilot van een PV-geïntegreerd fietspad aangekondigd waarmee eerste ervaringen op te doen met het concept 'elektriciteitsopwekking uit wegen'. Dit project PV-SIN beoogt de technische uitdagingen op het gebied van integratie van PV in wegen te onderzoeken, oplossingen daarvoor aan te dragen en in het buiten dit project ontwikkeld field-laboratorium in Noord-Holland te monitoren en evalueren. Het fieldlab Krommenie kan door PV-SIN gebruikt worden om nieuwe concepten te beproeven op weg naar de ontwikkeling van een commercieel exploitabel product. De belangrijkste uitdaging hierin is om duurzaam efficiënte modules te ontwikkelen bestaande uit een voldoende veilige transparante toplaag met geïntegreerd PV, aangesloten op het elektrische net. Door gebruik te maken van het fieldlab om ontwikkelde prototypes in de praktijk te beproeven wordt inzicht verkregen in het gedrag onder gebruiksomstandigheden. Metingen in de praktijk dienen als basis voor de validatie van de ontwikkelde mod

Resultaat
Het verwachte resultaat is een wegdek die: - het mogelijk maakt om grootschalig zonnestroom op te wekken uit weginfrastructuur - voldoet aan de eisen voor weginfrastructuur met betrekking tot veiligheid, levensduur, beheer en onderhoud - toepasbaar is op lichtere infrastructuur (zoals fietspaden, lokale en regionale wegen) - lifecycle kosten heeft die het product aantrekkelijk maken voor het marktsegment