PurifHy

PurifHy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen de systeemfunctie van gas speelt waterstof een belangrijke rol. Voor benutting van waterstof binnen het gassysteem zijn er barrières vanwege grenzen aan de gassamenstelling, door het maximum waterstofgehalte dat installaties van gebruikers aan kunnen. Dit project kan dit probleem helpen oplossen.

Doelstelling
Dit project beoordeelt in hoeverre HyET's innovatieve elektrochecmische zuiveringstechnologie geschikt is voor het conditioneren van 'groen' gas.

Korte omschrijving
In dit project wordt de mogelijkheid onderzocht om selectief waterstof te verwijderen uit de duurzame gasstroom, zodat deze wel kan worden geïnjecteerd in het bestaande leidinggasnetwerk. HyET ontwikkelt een nieuwe technologie: “elektrochemische waterstofzuivering”, die het mogelijk maakt om waterstof selectief in of uit een gasstroom te kunnen pompen, tegen elk drukverschil in. Zodoende kan de zuivering direct inspelen op variërende samenstelling van het duurzaam geproduceerde gas. HyET onderzoekt de zuiveringstechnologie eerst met een labopstelling, en ontwerpt en bouwt vervolgens een zuiveringsunit die getest wordt met directe koppeling aan de 'groen' gas installatie. Concreet wordt de zuiveringsunit getest on-site op het ECN laboratorium achter de bio-vergassingsinstallatie, en in een veldtest op het terrein in Rozenburg in combinatie met Power2Gas.

Resultaat
Bij succesvol afronden van dit project zal de zuiveringstechnologie zijn goedgekeurd om te worden ingezet voor conditioneren van 'groen' gas, waarbij de eerste demonstratie zal zijn de integratie met het Power2Gas project op locatie in Rozenburg.