Project EEN

Project Eensgezind EnergieNeutraal (EEN)

Publieke samenvatting / Public summary

Het vergroten van de kans op succesvolle verspreiding van energieneutraliteitsinitiatieven

Lokale duurzaamheidsinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. In plaats van initiatieven van overheden af te wachten, richten gemeenschappen zelf hun energieconsumptie en -productie op duurzame wijze in. Hierbij stuiten zij op het probleem van ‘collectieve actie’: een lokale organisatie waarvan de hele gemeenschap profiteert, komt pas tot stand wanneer een kritieke massa hieraan bijdraagt.

Onderzoeksvraag

Welke kenmerken van gemeenschappen en gemeenschapsleden vergroten de kans op succesvolle samenwerking binnen de groep initiatiefnemers? En op succesvolle verspreiding van het energieneutraliteitsinitiatief door de gemeenschap?

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek worden dorpen en buurten begeleid en geadviseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 10-stappenplan dat ontworpen is door Samen Energie Neutraal (SEN). Allereerst worden individuele en sociale kenmerken van gemeenschappen en gemeenschapsleden geïdentificeerd. Daarbij wordt gekeken of deze kenmerken de slaagkans om een gemeenschap energieneutraal te maken vergroten of verkleinen. Aan de hand hiervan wordt een set ontwerpprincipes geleverd. Lokale gemeenschappen kunnen daarmee zelf succesvol de overgang naar energieneutraliteit maken. De ontwerpprincipes gaan in het bijzonder in op de 2 cruciale uitdagingen op weg naar energieneutraliteit:

  • effectieve samenwerking in het team van initiatiefnemers
  • verspreiding van het initiatief binnen de grotere gemeenschap

Resultaten

Dit onderzoek levert verbeterde wetenschappelijke kennis op over de impact van kenmerken van individuen en gemeenschappen, op de slagingskans van lokale energieneutraliteitsinitiatieven. De nadruk ligt op de combinatie van individuele- en gemeenschapskenmerken als bronnen van collectieve actie. Daarnaast wordt een flexibel protocol opgesteld met daarin ontwerpprincipes om gemeenschappen bij hun streven naar energieneutraliteit te begeleiden. Deze protocollen moeten hanteerbaar zijn voor mensen die op lokaal niveau duurzame initiatieven willen ontplooien. Ook wordt een bibliotheek van mogelijke besparings- en opwekkingsmaatregelen per type woning opgeleverd. De bibliotheek is tegen geringe kosten beschikbaar voor lokale energie-coöperaties.