PRIME

PRefab Integrated Multifunctional Energyroof (PRIME)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Gebouwen en huizen moeten richting “zero-energy buildings”, waarbij er een groeiende behoefte is naar geïntegreerde systeemoplossingen die rekening houden met eisen en wensen op het vlak van comfort, akoestiek en esthetiek. Om te kunnen voldoen aan de steeds scherpere eisen voor de energieprestatie zal de toepassing van BIPV derhalve onvermijdelijk worden.

Doelstelling
Het project PRIME (PRefab Integrated Multifunctional Energyroof) resulteert in een esthetisch aantrekkelijk compleet prefab energiedaksysteem. De oplossing bestaat uit een blokkendoos aan oplossingen voor daken die voor een all-in €/m2 prijs aangeboden wordt. Het systeem maakt gebruik van hoog rendement PV panelen met lange levensduur. De combinatie van brede toepasbaarheid en hoog rendement leidt tot het kosteneffectiever halen van de duurzame energiedoelstellingen in 2023 dan middels SDE+ uitgaven.

Korte omschrijving
Het project bouwt voort op de COSMOS technologie ontwikkeld in het LiRoB project. Deze technologie biedt een esthetische en flexibel toepasbare glass building skin. Het COSMOS systeem wordt uitgebreid met dummy's, randafwerking, dakramen etc. en toegepast in combinatie met isolatie. Het totaal wordt gecombineerd in een prefab scharnierkapsysteem waarmee optimale efficiëntie in de bouw en renovatie van woningen wordt behaald. Activiteiten in het project zijn gericht op de naadloze integratie tussen het COSMOS systeem en de bouwkundige elementen (dakramen, isolatie) tot een prefab totaaloplossing. Een belangrijk onderdeel van het project vormt het in de praktijk testen van de ontwikkelde technologieën door zowel kennisinstellingen als in praktijktesten bij Linex en FAKRO.

Resultaat
De volgende resultaten worden behaald: 1 een marktrijpe totaaloplossing voor energiedaken inclusief esthetische en kosteneffectieve integratie van dakramen, randafwerking, dakkapellen, etc.; 2 testopstellingen van het systeem bij Linex en FAKRO; 3 demonstratiewoning met het systeem; 4 inrichting van industriële processen (prefab voorbereiding, logistiek, installatie) gericht op grootschalige toepassing in Nederland.