PREFAB

Pre-mounted Renewable Energy Façades for cost-effective Buildings

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Prefab bouwen met PV is een zeer veelbelovende bouwtechniek die op schuine daken al bewezen heeft in grote mate de kosten te kunnen reduceren ten opzichte van reguliere 'op dak' PV installaties. De besparingen zitten met name in het vermijden van PV installatiekosten en een verminderd materiaalgebruik. Naast de kostenvoordelen is er meer ontwerpvrijheid en een betere kwaliteitsborging mogelijk wanneer het bouwdeel in een geconditioneerde ruimte wordt geassembleerd. Er zijn de komende jaren grote uitdagingen om gevels van PV te voorzien. Hierbij gaat het om zowel woning laagbouw gevels, woning hoogbouw gevels, kantoorgevels en industriegevels. In dit project worden innovatieve prefab gevelelementen ontwikkeld die tegen zeer lage meerkosten een PV functionaliteit meegeven.

Doelstelling
Binnen het project wordt innovatieve technologie ontwikkeld op het gebied van prefab integratie van PV panelen met een variëteit aan maat, vorm, kleur, reliëf en transparantie. Gebruikmakend van de nieuw ontwikkelde technologie wordt er een prototype prefab PV gevel ontwikkeld. Het prefab PV gevelelement zal na afloop van het project op de markt worden gebracht en in diverse marktsegmenten bijdragen aan het realiseren van grootschalige PV op gevels.

Korte omschrijving
Het project is opgedeeld in een zestal werkpakketten. Binnen werkpakket WP1 wordt het project management opgepakt. Hierin zijn ook stuurgroep-bijeenkomsten, projectplanning, projectspecificatie, PR en disseminatie, projectadministratie en verslaglegging opgenomen. Binnen WP2 wordt de technologie door-ontwikkeld die nodig is om de prefab PV gevelproducten te kunnen vervaardigen. In WP3 worden prototypes van de daadwerkelijke bouwproducten ontwikkeld en vervaardigd. Dit werkpakket wordt afgesloten met een demonstrator die in de openbare ruimte tentoongesteld en onderzocht zal worden. Vervolgens wordt er in WP4 een uitgebreide product-karakterisatie uitgevoerd, die zowel indoor als ook outdoor testen bevat.

Resultaat
Aan het einde van het project zijn er op basis van innovatieve technologieën prefab gevel PV product-marktcombinaties van idee tot pilot project doorontwikkeld. Deze producten zijn getoetst en onderzocht in een prototype in de openbare ruimte. Succesvolle marktintroductie kan spoedig na het project starten.