P2P

Power to Products

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Door flexibilisering van de electriciteitsvraag kan de procesindustrie gebruik maken van goedkope duurzame elektriciteit én een bijdrage leveren aan netstabiliteit in het licht van het Energieakkoord.

Doelstelling
Op welke wijze (technisch, operationeel en organisatorisch), tegen welke kosten en opbrengsten en onder welke voorwaarden kan de procesindustrie haar elektriciteitsvraag flexibiliseren.

Korte omschrijving
Het Power2Products project stelt zich tot doel uit te werken hoe demand side management kan worden gerealiseerd. Het consortium werkt in vijf business cases uit hoe vraagflexibilisering in de energie-intensieve industrie kan worden gerealiseerd om op die wijze het aanbod van en de vraag naar elektriciteit op elkaar af te stemmen. De business cases kunnen bedrijven vervolgens gebruiken om een investeringsvoorstel uit te werken.

Resultaat
Met de komst van meer duurzame energie zal het aanbod van duurzame elektriciteit op windrijke en/of zonnige dagen groot zijn. Als op die momenten de vraag naar elektriciteit gering is kan de prijs laag zijn; soms lager dan de gasprijs of zelfs bijna nul. Op die momenten kan de procesindustrie de overtollige stroom goed gebruiken. Op andere momenten met weinig wind- en zonne-energie kan de prijs juist hoog zijn. Dan kan de industrie juist haar elektriciteitsvraag verminderen en zo een bijdrage aan het afstemmen van vraag en aanbod leveren.