PORTAAL ZONNESTROOM

Portaal Zonnestroom

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De zonnestroommarkt staat op een kantelpunt waarbij de situatie ontstaat dat het voor particulieren en het MKB zeer aantrekkelijk is om in zonne-energie te investeren. De Nederlandse photovoltaïsche (PV) markt is groeiend en met die groei ontstaan er bij eindgebruikers meer vragen. Het Nationaal Actieplan Zonnestroom is in 2011 door een groep marktpartijen opgesteld om barrières en acties te definiëren om tot een brede uitrol van PV in Nederland te komen. De belangrijkste conclusie uit het Nationaal Actieplan Zonnestroom is dat voor de stimulering van de uitrol van zonnestroom de informatievoorziening in Nederland verbeterd zou moeten worden waarmee consumenten versneld de leercurve van het aanschaffen van PV kunnen doorlopen. Een van de twee voornaamste aspecten daarvan is ongeschikte informatie voor consumenten. Er is op internet veel informatie te vinden, waarbij de kwaliteit van de informatie niet altijd slecht is. Toch zijn er een aantal punten waarin de afzonderlijke informatiebronnen deels tekort komen, en die hen ongeschikt maakt. Het andere belangrijke verbeterpunt is openstaande vragen.

Doelstelling
Dit project verbetert de informatievoorziening in Nederland door de twee verbeterpunten aan te pakken.

Korte omschrijving
Het projectdoel is de realisatie van het Portaal Zonnestroom, een website die wél de noodzakelijke geschikte informatie voor consumenten aanbiedt door combinatie van alle genoemde succesfactoren. Tweede projectpijler is het onderzoek waarin de openstaande vragen zullen worden beantwoord, waarna de resultaten via het Portaal toegankelijk zullen worden gemaakt voor de doelgroep.

Resultaat
Particulieren en het MKB krijgen eenvoudig toegang tot onafhankelijke / betrouwbare / overzichtelijke / volledige / correcte informatie over zonnestroom via het Portaal Zonnestroom.