ThemistaEphyra Nieuwgraaf

Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie op RWZI Nieuwgraaf

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
DEe Themista-Ephyra combinatie is ontstaan door de meerwaarde van de techn ologien Themista en Ephira te combineren

Doelstelling
Het goedkoper maken van productie van hernieuwbare energie middels technieken zoals genoemd in de Regeling aanwijzing categorieen duurzame energieproductie (de SDE + aanwijsregeling).

Korte omschrijving
Door toepassing van de Themista-Ephyra combinatie zullen bestaande slib, mest of industriƫle gistingen circa 48% meer biogas produceren dan conventionele installaties door een toegenomen capaciteit van de installatie (25%) en biogasproductie per eenheid slib (23%) tegen een relatief lage meerinvestering. De kostprijs van het produceren van duurzame energie uit deze biomassa wordt hierdoor significant lager, waardoor de (inter)nationale marktkansen voor deze technologie interessant zijn

Resultaat
De meerwaarde van de Themista-Ephyra combinatie op biogasproductie, CO2 reductie en slibreductie is aangetoond. Ontwerpparameters en de business case voor de eerst volle schaal toepassing in Nieuwgraaf zijn degelijk onderbouwd en dienen als basis voor het bestuursbesluit tot realisatie van deze installatie.