PHARIO

Pilot Ontwikkeling Waardeketen PHA uit rioolslib

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
PHA gemaakt met slib van rioolwaterzuiveringen vraagt 40% minder grondstoffen dan andere productieroutes voor PHA. PHA is een bioplastic met interessante eigenschappen met een duidelijke marktbehoefte. Vervanging van fossiele plastics door PHA leidt tot een besparing in fossiele energie. Productie van PHA uit rioolslib maakt van een afvalstof een grondstof.

Doelstelling
De projectdeelnemers zien kansen voor de productie van PHA-rijke biomassa uit rioolslib als grondstof voor een PHA waardeketen. PHA is een hernieuwbare, goed bio-afbreekbare kunststof. Dit project beoogt de technische en economische haalbaarheid op pilot schaal te onderzoeken als voorbereiding op een investering in een grootschalige demonstratie van deze waardeketen.

Korte omschrijving
De projectdeelnemers hebben de gezamenlijke ambitie om PHA uit biomassa te produceren. Op hoofdlijnen zijn er vijf aandachtsgebieden: 1. Benutten van het vermogen van secundair slib om PHA te accumuleren; 2. Het “trainen” van secundair slib om de capaciteit voor PHA accumulatie te verbeteren; 3. Produceren van vetzuren uit primair slib als grondstof voor de PHA accumulatie in combinatie met andere reststromen; 4. De extractie van PHA uit de biomassa; 5. Producttoepassingen Binnen dit project wordt met pilot onderzoek de (constante) kwaliteit en daarmee de marktwaarde van PHA bepaald. Het project levert betere kentallen en ontwerpen waardoor de business case voor de full scale productie van PHA nauwkeuriger wordt vastgesteld. Bovendien wordt de schaalbaarheid onderzocht door potentie onderzoek bij diverse RWZI's. Ook wordt een ontwerp voor een Demoinstallatie gemaakt zodat hierna snel een volgende stap kan worden genomen.

Resultaat
Dit project geeft de deelnemers duidelijkheid over de technische en economische haalbaarheid voor een waardeketen voor productie van PHA uit rioolslib. Bovendien worden de investeringen in een demonstratie installatie inzichtelijk. Hierdoor kunnen zij een afgewogen besluit nemen om te investeren in een grootschalige demonstratie van deze waardeketen.