GASLOOS ZIEKENHUIS

Ontwikkeling van een systeem voor een gasloos ziekenhuis met lokale klimatisering

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het energieverbruik van ziekenhuizen is aanzienlijk. Ziekenhuizen hebben een relatief hoge energiedichtheid van 23 m3aardgas/m2BVO.jaar en 49 kWh/m2BVO.jaar, dit betekent in totaal 36 m3 aardgas equivalenten per m2BVO per jaar aan primaire energie [Nieuwe benchmark energieverbruik utiliteitsgebouwen en industriële sectoren, ECN, 2016]. Ca. 40% van het elektriciteitsgebruik gaat op aan de ventilatie en luchtbehandeling van het ziekenhuis, ook buiten bedrijfstijden. Daarbij maken veel ziekenhuizen nog gebruik van fossiele brandstof (gas) voor de productie van stoom, warmwater en elektriciteit. Vanuit de ontwikkeling in de bouwregelgeving (Bijna Energie Neutraal, BENG) staat dit ook bij ziekenhuizen bij nieuwbouw en grootschalige renovatie onder druk. Door het centrale en, mede door aanpassingen door de jaren heen, complexe karakter van de huidige klimatiseringssystemen is het reduceren van de energievraag en de transitie naar een gasloze energieproductie voor ziekenhuizen een grote uitdaging.

Doelstelling
Het doel van het project is het ontwikkelen van een decentraal en modulair klimatiseringstoestel en een intelligente aansturing waarin deze toestellen kunnen worden gekoppeld tot een energiezuinig en eenvoudig aanpasbaar klimatiseringssysteem voor gasloze ziekenhuizen. Deze aansturing zal daarnaast een comfortabel en schoon binnenklimaat voor patiënten realiseren en zorgen voor efficiënt beheer en onderhoud.

Korte omschrijving
De activiteiten richten zich op het ontwikkelen van een volledig elektrisch decentraal modulair klimatiseringstoestel inclusief regeling voor ziekenhuizen, gepositioneerd boven het verlaagde plafond in de gang. De functionaliteiten zijn verwarmen, ventileren en koelen van de ruimte. Dit toestel zal deel uitmaken van een slim netwerk van toestellen waarmee ruimten/zones energiezuinig en vraaggestuurd worden ingezet.

Resultaat
Het resultaat van het project is: 1) een prototype van een all electric klimatiseringstoestel specifiek voor ziekenhuizen en 2) een prototype van een intelligent en adaptief regelsysteem die deze toestellen optimaal instellen voor de omgeving waarin ze worden toegepast. Deze twee onderdelen vormen samen een systeem van lokale klimatiseringstoestellen voor ziekenhuizen.