OFAL

Omzetting van FurfurylAlcohol naar Levulinezuuresters

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
GFBiochemicals Europe (GFB) wil over enkele jaren een multiproduct demofabriek bouwen voor de productie van levulinaat esters en ketalen. Met name voor de productie van de levulinaat esters moet nog de technische en economische haalbaarheid van de reactorsectie worden onderzocht. De basis case steunt op een fed-batch reactor concept, maar met de resultaten uit deze Energiestudie kan deze mogelijk worden doorontwikkeld tot een continue reactiesectie met energie-integratie mogelijkheden, wat leidt tot gereduceerde operationele kosten.

Doelstelling
Het doel van het project is het onderzoeken van de kinetiek van de reactie voor de synthese van levulinaten, waarmee de continue reactorsectie kan worden ontworpen en de bouw van een 10kt demo plant kan worden voorbereid.

Korte omschrijving
De technische haalbaarheidsvragen worden onderzocht door een combinatie van desk/literatuurstudie en labonderzoek. De economische haalbaarheid wordt onderzocht op basis van interviews, literatuur- en desk research en de feedback van pilot klanten die een pre-commerciƫle validatie doen aan de hand van samples van producten in hun eigen toepassingen. Het wordt uitgevoerd door medewerkers van GFB en RUG.

Resultaat
De beoogde resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn: - Een validatierapport rondom de interactie tussen de katalytische hoofdreactie via verschillende intermediairen versus (on)verwachte nevenreacties. - Een bijgesteld business- en investeringsplan voor een 10kT demofabriek naar levulinaten en hun ketalen.