NGSC

Next Generation Smart Charging

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met het beoogde product wil Recoy de energieflexibiliteit van elektrische voertuigen optimaal benutten door: 1. De mismatch tussen zonne-energie en de vraag naar zonne-energie te verkleinen 2. De productie van Zon PV systemen per systeem met machine learning technologie in real-time te voorspellen en daarmee zelf-consumptie van PV stroom te vergroten 3. Voertuigen op te laden bij lage onbalansprijzen en opladen te onderbreken of te voorkomen bij hoge onbalansprijzen, waardoor de voertuigen actief bijdragen aan stabilisatie van het landelijke elektriciteitsnet.

Doelstelling
Recoy is voornemens een nieuw product op de markt te brengen: een Next Generation Smart Charging (NGSC) Platform. Het doel van het project is om het platform te ontwikkelen tot een pilot en deze vervolgens in de praktijk te testen. Het resultaat is een pilot en een rapportage van de resultaten.

Korte omschrijving
De planning van het project is opgesplitst in vijf werkpakketten. De eerste drie werkpakketten zijn gericht op de ontwikkeling van het platform en de integratie in de praktijk. Het werk zal bestaan uit het programmeren en verbinden van de micro services waarop het platform is gebaseerd. Daarnaast zal het platform aangesloten moeten worden op de praktijksituatie. Werkpakket vier en vijf zijn gericht op de pilot en de evaluatie.

Resultaat
Het resultaat van het project is een pilot met uitvoerige rapportage. De pilot zal getest worden bij een fleetowner en zal waardevolle informatie opleveren die meegenomen kan worden in het vervolgtraject van de ontwikkeling. Het rapport zal inzicht geven in punten van verbetering en relevantie van zaken voor de gebruiker.