MZR

MultiZone Regelaar

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om de CO2-reductie doelstellingen in 2050 wordt sterk ingezet op de warmtevraag beperking binnen de bebouwde omgeving. De aanscherping in de EPC normen zijn een drijver om woning steeds meer luchtdicht te maken. Ongecontroleerde in- en exfiltratie wordt hiermee voorkomen, maar levert ook een ongezond binnenklimaat op door ophoping van CO2, vocht en Vluchtige Organische Stoffen.

Vanuit eerdere onderzoekstrajecten is gebleken dat bestaande ventilatiesystemen slechter presteren dan verwacht. Ventilatiesystemen zijn van invloed op de EPC prestatie van het gebouw. Een gezond binnenklimaat behoeft effectieve ventilatie waar dit noodzakelijk is, een energiezuinig ventilatiesysteem vraagt om een specifieke hoeveelheid luchtverversing (m?3?) waar dit lokaal noodzakelijk is.

Doelstelling
Ontwikkelen van een MultiZone regelsysteem (hardware en software) die flexibel is in het aantal zones (ventilatie aansluitingen/kleppen) en sensoren, eenvoudig is te installeren, kosteneffectief is en waarbij het gehele regelsysteem automatisch ingeregeld (i.e. besparing op installatietijd en -kosten) kan worden. Het MZR woningventilatiesysteem moet vooral met oog op de bestaande bouw; ventilatieverbetering, ventilatieverliezen verminderend, installatie-gemakkelijker en kosten-reducerend zijn, echter zal ook in nieuwbouw toepasbaar zijn.

Korte omschrijving
Dit projectplan bestaat uit 5 werkpakketten waarin het MZR woningventilatiesysteem wordt ontwikkeld:

- Werkpakket 1: onderzoek naar de optimale systeemconfiguratie en installatiegemak;
- Werkpakket 2: ontwikkeling van hardware, elektronica en software;
- Werkpakket 3: Simulatie en lab testing;
- Werkpakket 4: Pre-certificering en integratie pilot woning;
- Werkpakket 5: Business case en disseminatie ontwikkeling.

Resultaat
Het MZR project levert een bijdrage aan de ambities om een kostenefficiënte, eenvoudig te installeren woningventilatiesysteem te ontwikkelen waarbij één of meerdere zones in de woning automatisch geregeld kunnen worden op basis van een luchtkwaliteitsensor in die zone. Met deze oplossing wordt een perfect geventileerd binnenklimaat mogelijk met beperking van ventilatieverliezen, waardoor in bestaande woningen (en ook nieuwbouw woningbouw) energie kan worden bespaard. Het goed gaan ventileren is een zeer relevante maatregel bij bestaande woningen welke, mogelijk in stappen, van een betere isolatieschil worden voorzien.

- Systeemconfiguratie ventilatiesysteem en Plan van Eisen;
- Debietmeetsysteem;
- Ventilatiestrategieën systeemaansturing (regelalgoritme voor het sturen op basis van CO2 en andere variabelen);
- Nieuwe MultiZone klep geschikt voor alle ventilatiesystemen van Itho Daalderop (grondgebonden en hoogbouw);
- Koppeling en regeling vanuit spIDer gateway;
- Cloud software t.b.v. regeling en feedback eindgebruiker;
- Software en installatieprotocol voor koppeling van sensoriek;
- Pilotopstelling en voltooide pre-certificeringstesten.