COM2GEO

Kostenreductie met complete geothermie systemen in glasvezel composiet

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Geothermie systemen worden nu in staal uitgevoerd en zijn onderhevig aan corrosie en afzetting. De beheerskosten zijn daardoor aanzienlijk en het gebruik van chemicaliƫn (inhibiters) staat vanwege milieueisen ter discussie. Een niet-corrosief materiaal zal de operationele kosten reduceren en het risico van productiestop voor ongepland onderhoud en bijkomend productieverlies verlagen.

Doelstelling
Het doel van het project is een haalbaarheidsstudie naar een corrosie en scale-vrij geothermie systeem voor de gebouwde omgeving, uitgevoerd in glasvezel composiet. Hiermee kunnen de onderhoudskosten en milieubelasting worden gereduceerd en wordt de transitie naar geothermie als duurzame warmtebron versneld.

Korte omschrijving
In dit project wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met partners uit de complete toeleverings- keten en eindgebruikers naar een corrosie-vrij geothermie systeem. De ontwerpeisen worden door de putontwerpers, drillers en operators vastgesteld en samen met composiet bedrijven en toeleveranciers vertaald naar concepten voor volledig uit glasvezel composiet opgebouwde geothermie systemen. Deze concepten zullen door het consortium worden geanalyseerd op kritische technische uitdagingen voor duurzaam en veilig gebruik (sterkte, levensduur, circulariteit, kosten). De resultaten worden gerapporteerd en gedeeld in een workshop om daarmee de composiet ontwerp expertise te vergroten en de integratie van de productiecapaciteit voor de duurzame energiesector te bevorderen. Tot slot wordt beoogd vanuit de opgedane kennis met de keten van samenwerkende bedrijven een casus uit te werken en een voorstel voor een pilotproject.

Resultaat
Het project resulteert in een technisch-economisch haalbaarheidsrapport voor geothermie systemen die volledig opgebouwd zijn uit glasvezel composiet. Het project levert ook een productieketen op voor composiet putontwerp, productie en service bij installatie en gebruik van deze composiet systemen. Daarnaast wordt beoogd een kennisplatform van operators en lokale toeleveranciers binnen de huidige branche organisatie(s) op te zetten.