INVENT Pretreatment

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In het algemeen, en in het bijzonder voor Biolake en Torr-Coal, geldt dat de torrefactieinstallaties goed draaien met een gestaag toenemende betrouwbaarheid en beschikbaarheid, maar: - De focus lag tot nu vooral op schone, houtachtige biomassastromen (primaire of secundaire producten uit de bosbouw). - Met betrekking tot de torrefactie zelf liggen er rondom de veiligheid nog een aantal onderzoeksvragen. - De verdichtingsstap (pelleteren of briketteren) heeft nog beperkt aandacht gekregen en blijkt lastig te zijn. - Mede daardoor worden de beloftes met betrekking tot productkwaliteit nog onvoldoende ingelost. - Tot nu toe is vooral aandacht besteedt aan de inzetoptie “grootschalige meestook in kolencentrales”. Het is van groot belang om deze beperkingen/belemmeringen weg te nemen ten behoeve van de continuïteit van de industriële initiatieven, succesvolle (verdere) marktintroductie van torrefactietechnologie en -producten en vergroting van het als brandstof/grondstof in te zetten biomassapotentieel. Dit vormt de uitdaging voor dit project.

Doelstelling
Doorontwikkeling Torr-Coal en Biolake technologie in 2 pilotplants, doorontwikkeling technologie Topell, testen pellets in Amercentrale, ondersteunend onderzoek ECN, onderzoek vergassing en pyrolyse biocaol in labopstellingen op universiteit

Korte omschrijving
Dit project is in het algemeen gericht op bevordering van de continuïteit van industriële torrefactieinitiatieven, succesvolle (verdere) marktintroductie van torrefactietechnologie en –producten en vergroting van het als brandstof/grondstof in te zetten biomassapotentieel. In het bijzonder betreft dit de industriële torrefactie-initiatieven van Torr-Coal, Biolake en Topell.