IGO B&G

Integratie OPV in Bouw en Glastuinbouw

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit project wil op een estethisch veranwoorde wijze optimaal gebruikmaken van het beschikbare dakoppervlak in Nederland.

Doelstelling
Dit project kent twee verschillende doelstellingen. Het ontwikkelen van flexibel inzetbare OPV toepassingen in de glastuinbouw voor lichtmanagement en verduurzaming van de elektriciteitsvraag en het ontwikkelen en demonstreren van een schaalbare (renovatie) oplossing voor het verduurzamen en verbeteren van gebouwen (onder andere comfort en esthetica).

Korte omschrijving
Organische zonnecellen (OPV) zijn sterk in opkomst, op diverse plaatsen in de wereld worden productielocaties gebouwd. In tegenstelling tot silicium cellen kunnen OPV cellen ge-engineerd worden op hun specifieke toepassing. Hierbij valt te denken aan kleur, transparantie, levensduur, rendement, dragermateriaal, formaat, vorm, etc. Dit biedt kansen voor ontwikkeling van geheel nieuwe PV toepassingen in de gebouwde omgeving zoals een kasdek dat bepaalde golflengtes van het licht doorlaat en andere omzet in elektriciteit. Probleem is echter dat er nog geen toepassingen voor OPV zijn ontwikkeld, omdat er zowel aan de materiaalkant als aan de proceskant nog onderzoek en ontwikkeling nodig is om tot een schappelijk zonne-energie-conversierendement te komen in een productieomgeving. Dit project zet in op het ontwikkelebn van flexibel inzetbare OPV toepassingen in glastuinbouw voor lichtmanagement en verduurzaming elektriciteitsvraag. onderdeel van het project vormt het combineren van elektriciteitsproductie met verhoging opbrengst van het gewas door betere balans van temperatuur, CO2, vochtigheid en instraling. De uitvoeringsvorm kan een (flexibel) OPV scherm zijn of OPV pixel diffuu

Resultaat
Het project levert de volgende resultaten op: • Kennis over eisen die bouw en glastuinbouw stellen aan OPV, zoals transparantie, uiterlijk, duurzaamheid • Gevalideerde kennis over applicatietechnieken voor OPV op verschillende dragers (folies, gevelpanelen, glas, schermdoeken) • Integratiekennis voor beoogde bouw en glastuinbouw toepassing, veiligheid, duurzaamheid, brand, constructief. • 5 geteste en beproefde concepten voor bouw en glastuinbouwtoepassing: OPV kasdek voor glastuinbouw, OPV schermdoek voor glastuinbouw, vliesgevel voor renovatie bouw, energieserre voor eengezinswoningen en een energieleverende building wrap. • Consortiumleden zijn in staat om na dit project deze concepten te vermarkten