Inside Out Prototype

Inside Out Prototype

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit project is een vervolg op een vanuit de TKI toeslaggelden ondersteund project.

Doelstelling
Het realiseren van een prototype van het Inside Out renovatiesysteem in een bewoonde gestapelde woning. Het inside Out systeem integreert multifunctionele bouwdelen voor renovatie van hoogbouwflats tot energieleverende gebouwen, toegepast in een smart grid omgeving met opslag en regelsystemen voor netflexibiliteit en betaalbare V@G deelauto's met minimale financiƫle lasten en risico's voor de bewoners.

Korte omschrijving
Het project resulteert in een werkende, bewoonde prototype woning voorzien van het Inside Out renovatiesysteem met als kern drie innovatieve multifunctionele bouwdelen. De proto-woning wordt onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiƫle en gedragsmatige aspecten. Gedurende het hele traject zijn bewoners en omwonenden betrokken zodat hun wensen, zorgen en ook kennis worden meegenomen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het systeem te valideren en optimaliseren voor generieke toepasbaarheid op verschillende typen hoogbouwflats (o.a. Intervam, MUWI en Pronto). Het project bereidt tevens de volgende fase voor waarin een full-scale prototype van het systeem op de gehele testflat wordt gerealiseerd en onderzocht

Resultaat
Een werkende, bewoonde prototype woning voorzien van het Inside Out renovatiesysteem met als kern drie innovatieve multifunctionele bouwdelen.