InToHout

Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De huidige oogst van hout uit bos en landschap in Nederland is slechts 55% van de natuurlijke bijgroei. Houtoogst uit het Nederlandse bos kent belemmeringen, waardoor een groot potentieel onbenut blijft. De belangrijkste oorzaken voor deze onderbenutting zijn de kleinschaligheid van het bosbeheer in Nederland en gebrek aan het juiste technisch materieel. Om deze redenen is oogst van biomassa economisch niet altijd rendabel en blijft deze achter bij de doelstellingen. Voor kleinere eigenaren, welke 32% van het Nederlandse bos in bezit hebben, gelden de bovengenoemde zaken in nog sterkere mate.

Doelstelling
Dit project heeft als doel een reductie van de prijs en verhoging van het aanbod van houtige biomassa uit bos en landschap voor energietoepassingen te bereiken.

Korte omschrijving
Om de doelstelling van dit project te behalen worden in dit project drie strategieën ontwikkeld: (1) het faciliteren van collectieve houtoogst op gebiedsniveau d.m.v. onderzoek naar een nieuwe biomassamodule voor het beheerssysteem CMSi; (2) onderzoek naar mobilisatie houtoogst bij kleinere boseigenaren en mogelijkheden om aan te sluiten bij collectieve houtoogst; (3) de ontwikkeling van een nieuwe oogstmachine voor het oogsten van tak- en tophout in één werkgang.

Resultaat
Resultaten van het project zijn: • Ontwikkeling systeemaanpak nieuwe biomassamodule en onderzoek naar inpassing in CMSi; • Inzicht in drijfveren van kleinere boseigenaren en plan van aanpak voor houtmobilisatie; • Ontwikkeling van een opraapunit voor een nieuwe oogstmachine voor tak- en tophout; • Validatie van de projectresultaten bij de Beheereenheid Twente van Natuurmonumenten waarbij al deze drie onderdelen terugkomen.