I-Share (Information Share) & Energize people

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen zowel onderwijs als onderzoek is behoefte aan betrouwbare meetgegevens op het gebied van energie opwekking- en verbruik. Er is met name een gebrek aan tijdafhankelijke meetgegevens onder goed vastgelegde omstandigheden.

Doelstelling
Hanzehogeschool Groningen gaat samen met de RuG een portal creëren voor het delen van betrouwbare tijdafhankelijke meetgegevens onder goed gedefinieerde praktische omstandigheden. De gegevens zijn in eerste instantie afkomstig van EnTranCe en relevante projecten van de HG en RuG. Vanuit dit project zullen de partners zich actief inzetten om andere instellingen te betrekken bij deze portal-ontwikkeling en ook hun meetgegevens aanbieden via deze portal.

Korte omschrijving
De database zal betrouwbare en daardoor voor iedereen acceptabele gegevens gaan bevatten. Partijen in Nederland (en daar buiten) kunnen elk voor zich met behulp hiervan analyses verrichten naar bijvoorbeeld de mogelijkheden die technieken als zonne-energie en windenergie bieden om aan de, in de tijd variërende energievraag te voldoen. Het gebruik van een gemeenschappelijke set geaccepteerde gegevens zal naar verwachting de kwaliteit van de discussie, het onderzoek en het beleid op het terrein van energie en energietransitie sterk verhogen.

Resultaat
Dit project betreft de initiële ontwikkeling en inrichting van de I-Share portal, de set-up van de achterliggende database en de initiële vulling met beschikbare data uit EnTranCe en andere projecten. Eis is dat de meetgegevens betrouwbaar zijn en dat goed bekend is onder welke omstandigheden de metingen zijn gedaan.