GROW

GROW

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Alle randvoorwaarden voor een duurzaam warmtenet in Plaspoelpolder zijn aanwezig. Echter zonder zekerheid over geothermie geen (business case voor een) warmtenet, zonder gecontracteerde vraag geen (business case voor de) ontwikkeling van geothermie. Met dit voorstel gaan we dit probleem doorbreken en komen generieke lessen beschikbaar voor andere locaties in Nederland.

Doelstelling
De doelstelling is de ontwikkeling van een dynamisch groeimodel voor een warmtenet, gebaseerd op (i) een concept ontwerp innovatief warmtenet; (ii) huidige en toekomstige warmtevraag en -aanbod, belangen, onzekerheden, techno-economische en financieel-organisatorische aspecten; (iii) dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de belangen van stakeholders, op een meetbare manier.

Korte omschrijving
Op basis van stakeholder belangen en de mogelijkheden van geothermie wordt een concept ontwerp van het initiële (kleine) warmtenet in Rijswijk gemaakt. Door de inbreng van diverse innovaties wordt dit warmtenet toekomstbestendig ontworpen: slim ontwerpen en aansturen, opslagmogelijkheden op gebouw en gebiedsniveau en het onderzoeken of een schaalbaar aanbod van geothermische warmte mogelijk is. Voor de opschaling van dit warmtenet in de tijd worden financieel-organisatorische en techno-economische aspecten meegenomen in een dynamisch groeimodel. Verder wordt de geschiktheid en inpasbaarheid van het Rijswijk Center bekeken. Het dynamisch groeimodel is relevant voor veel andere gemeenten waar een warmtenet gaat komen. Voor die doelgroep veralgemeniseren wij de resultaten en dissemineren wij de kennis en aanpak, zodat die in Nederland navolging kan krijgen.

Resultaat
• Dynamisch groeimodel warmtenet op basis van techno-economische en financieel-organisatorische aspecten. • Concept (innovatief) ontwerp van warmtenet Rijswijk • Geschiktheid en potentie boorlocatie; mogelijkheden op- en afschaling van het debiet van een geothermiebron. • Rapportage “dynamische groeimodel voor warmtenetten”.