ZonneGEVEL

Gebouwgeïntegreerde Esthetische Vernieuwende EnergieLeverende Zonnegevels

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bij PV toepassing in de gevel is integratie essentieel waarbij multifunctionele gebouwdelen ontstaan die zowel energieopwekking als esthetische en/of bouwfuncties bevatten. Vanuit de gezamenlijke innovatieagenda van de TKI Solar Energy en EnerGO is de gevel als belangrijk aandachtspunt voor het innovatieprogramma van 2014 genoemd. Goede, schaalbare en kosteneffectieve BIPV toepassingen voor gevels zijn op dit moment echter niet beschikbaar.

Doelstelling
Demonstratie van 20m2 gebouwschil met geïntegreerde PV in de Wijk van Morgen.

Korte omschrijving
In ZonneGEVEL worden twee geïntegreerde zonnegevelconcepten ontwikkeld welke inspelen op verschillende segmenten van de gevelmarkt: Solowall en ZigZagSolar. De door het projectconsortium ontwikkelde gevelconcepten zijn elk uniek in de ontwerpvrijheid en esthetische uitstraling die deze kunnen bieden.

Resultaat
Twee geïntegreerde zonnegevelconcepten als testwanden van 1-6 m2 in 2015. Het meest veelbelovernde concept wordt gerealiseerd in een praktijktoepassing bij de Wijk van Morgen (ca. 20m2), waar daadwerkelijke integratie in de gebouwschil plaatsvindt in een experimentele real-life setting.