FFF

FlexiForFuture

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van het project is: (1) het ontwikkelen van een conceptenkader dat het mogelijk maakt om verschillende vormen van flexibiliteit te relateren en te kwantificeren. Als vervolg wordt (2) een integraal flexibiliteitsdienstenmodel ontwikkeld dat flexibiliteit op een effectieve en rendabele manier in de markt kan zetten. Dit draagt er aan bij dat investeringen in flexibiliteit tot stand komen en decentrale duurzame energieproductie effectief en verantwoord plaatsvinden. Dit wordt (3) uitgetest in Entrance, een “proeftuin” voor energie in Groningen. De focus ligt hierbij op een multi-commodity energiesysteem op wijkniveau.