WenS DAK

Esthetisch gebouwgeïntegreerd zonneWarmte- en StroomDak

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Dit project wil optimaal gebruikmaken van het beschikbare dakoppervlak in Nederland door thermische zonne-energie en zonnestroom met elkaar te integreren.

Doelstelling
Het doel is om vijf verschillende gebouwgeïntegreerde PVT daken voor verschillende marktsegmenten te ontwikkelen waarmee ook de restenergie die normaal gesproken bij zonnepanelen verloren gaat te kunnen gebruiken. Ook kennis omtrent toepasbaarheid en de elektrische en thermische performance van PVT daken hoort hierbij.

Korte omschrijving
Het project richt zich op een optimale productie van esthetisch in het dak geïntegreerde zonnestroom en zonnewarmte. Binnen het project worden in totaal vijf productconcepten voor PVT producten ontwikkeld door verschillende partijen of miniconsortia in parallelle tracks. Voor verschillende marktsegmenten is er vraag naar andere esthetische en technische concepten. Door meerdere concepten in één project te verenigen, kunnen cross-cutting kennisvragen beter beantwoord worden.

Resultaat
De verwachte resultaten van het project zijn: · Een BIPVT2-lucht systeem dat zonnestroom en warme lucht produceert en efficiënt transporteert · Een monitoring en control unit en een nieuwe generatie PVT Energiedak · Een innovatief BIPVT dak, met focus op de ontwikkeling van de thermische component · Een geoptimaliseerd nieuwe generatie Modular Energy Roof System · Een onafgedekt PVT paneel gebaseerd op een standaard PV module en een thermisch element