Greenstep

Enzymproductiesysteem Greenstep voor efficiëntere biogasproductie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Kostprijsverlaging, performanceverbetering, efficiencyverbetering en verbreding van het biomassa-aanbod.

Doelstelling
Doel van dit project is het optimaliseren en biologisch stabiel maken van het Greenstep-systeem waarbij het systeem een rendementsverbetering in de vergister oplevert tussen 15-20%.