DAISY4OFFSHORE

DYNAMIC ASSET INFORMATION SYSTEM FOR OFF SHORE WIND FARM OPTIMISATION

Publieke samenvatting / Public summary

DAISY bestaat uit een volledig geïntegreerd pakket van technieken om de conditie van windturbines te monitoren. Het helpt eigenaren en onderhoudspartijen bij het nemen van beslissingen m.b.t. de optimalisatie van de O&M-strategie op de korte en lange termijn.