DubbelOP

DubbelOP: OPtimalisatie warmtevraagvermindering met OPwekking tegen Minimale Investeringen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met NOM (EPV) renovaties, die als vertrekpunt een 'afgeschreven' woning gebruikten. Deze woningen worden vanaf het bestaande casco eigenlijk compleet opnieuw opgebouwd. Dus nieuwe gevel, gecombineerd met een nieuwe installatie. De woningen worden grondig gemoderniseerd. De renovatie is echter te duur voor veel situaties. Als goedkopere tegenhanger zien wij momenteel vaak installatiegerichte oplossingen, zonder ventilatie en isolatie. Deze woningen worden eigenlijk nauwelijks gemoderniseerd. Iets wat daar tussenin zit – een wat prijs en wooncomfort betreft optimale balans tussen het moderniseren van de woning, verlagen van de warmtevraag en nieuwe installaties – is op dit moment nog niet beschikbaar, maar vanuit onze visie zeer welkom.

Doelstelling
Het doel van het project is om een opschaalbaar renovatieproduct te ontwikkelen waarmee een groot segment van de woningmarkt betaalbaar aardgasvrij en energieneutraal gemaakt kan worden. Dit renovatieproduct voldoet aan de volgende eisen: 1) het voldoet aan de regels van de tijdelijke ministeriële regeling hypothecair krediet en levert zodoende € 25.000 extra hypothecaire ruimte op, 2) het totale pakket kost maximaal € 45.000 incl. BTW, 3) het reduceert de warmtevraag van de woning maximaal (doel: 50 kWh_th/m2/jaar) zonder plaatsing van een nieuwe gevel of aantasting van de woonruimte, 4) het voorziet op jaarbasis in (bijna) de volledige eigen energievraag en 5) het verbetert het wooncomfort en binnenklimaat. Dit project verschilt van eerdere projecten doordat het nadrukkelijk aandacht heeft voor de betaalbaarheid van de renovatie en toch de warmtevraag zoveel mogelijk wil beperken. Ook wordt in dit project gestuurd op de prestaties van de hele woning en dus niet op slechts een onderdeel ervan.

Korte omschrijving
Het renovatieproduct bestaat uit een slimme integratie van componenten die op dit moment al op de markt zijn. Tijdens het project wordt: • de integratie van componenten uitontwikkeld; • het dakcomponent verbeterd; • de energiemodule verbeterd; • een praktisch optimum tussen vergroten warmteweerstand i.r.t. opwekrendement, afgiftesysteem en kostprijs verder gespecificeerd; en • het gestandaardiseerd renovatieproduct doorgerekend op energetische en financiële prestaties op gedefinieerde woningtypen. Er is één uitvoerende bouwpartij betrokken bij het project. Deze partij draagt de verantwoordelijkheid voor de integratie van de onderdelen en het doorrekenen van het totaalconcept. Er zijn twee leveranciers betrokken bij het project, die allen bijdragen aan de integratie van hun producten in de totaaloplossing en het verbeteren van hun producten. Tenslotte zijn twee productontwikkelaars betrokken bij het project, die zorgen voor het totaalproces en -concept.

Resultaat
Het beoogde resultaat voor de aanvragers: • Een ontwikkeld renovatieproduct bestaande uit geïntegreerde en doorontwikkelde componenten die reeds op de markt zijn, met doorrekeningen van financiële en energetische prestaties van het te ontwikkelen product, voor een specifiek veelvoorkomend woningtype. • Hoge prestatiegaranties kunnen aanbieden op energetisch niveau. Het beoogde resultaat voor de samenleving: • Handelingsperspectief voor particulieren om aardgasvrij te worden. De aanpak is te overzien en nu al grotendeels te financieren. • Een nieuwe oplossing op de markt die de lat hoger legt dan aardgasvrij – namelijk ook goed geïsoleerd, comfortabel en energieneutraal – en die betaalbaarder is dan nul-op-de-meter. • Een nieuwe oplossing op de markt die iets duurder is dan puur op installaties gerichte oplossingen, die daarentegen meer bijdraagt aan wooncomfort, lager energiegebruik en voorkomen van onnodig hoge belasting van het elektranet. • Een oplossing die het binnenklimaat aantoonbaar verbetert.