Demo pyrolyse-olie ketel

Demonstratie langdurige toepassing van pyrolyse-olie in een ultra low NOx ketelinstallatie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het stoken van pyrolyse-olie in een ketel voor de opwekking van warmte geldt als de meest robuuste toepassing van pyrolyse-olie. Het is de afgelopen jaren getest in een aantal korte proeven en in principe gereed voor commerciƫle toepassing. Veel potentiƫle afnemers aarzelen echter om te investeren omdat de toepassing ervan nog niet langdurig op grote schaal in de praktijk is gedemonstreerd.

Doelstelling
Doelstelling van dit project is het demonstreren van de langdurige en bedrijfszekere toepassing van pyrolyse-olie in een middelgrote ketelinstallatie bij een zuivelbedrijf. Hierbij wordt inzicht verkregen in de lange termijn effecten van het stoken van pyrolyse-olie op onder andere ketelcorrosie en wordt aangetoond dat aan de geldende emissie-eisen van met name NOx wordt voldaan zonder toepassing van nageschakelde technieken.

Korte omschrijving
Empyro, een dochterbedrijf van deelnemer BTG, start met de bouw van een pyrolyse-fabriek in Hengelo met een capaciteit van 25.000 ton pyrolyse-olie/jaar. FrieslandCampina, vestiging Borculo, wil deze pyrolyse-olie gaan toepassen voor de duurzame productie van stoom in een 40 ton/uur ketelinstallatie (27,4 MWth waarvan 18 MWth pyrolyse-olie). Stork levert de pyrolyse-olie brander en voor de bouw van de ketel wordt een nader te bepalen Nederlandse leverancier geselecteerd. KaiSEC wordt ingehuurd voor de samenbouw van de verschillende componenten en ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling.

Resultaat
Door ingebruikname van de eerste grootschalige pyrolysefabriek wordt de afzet van pyrolyse-olie gerealiseerd en de weg vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van meer geavanceerde pyrolyse-olie toepassingen in de toekomst. Ook wordt praktijkervaring opgedaan met de aanvoer en opslag van pyrolyse-olie.