ComFlex

Community-flex Bedrijvenpark Zuidoost BZO

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het gebruiken van “flexibiliteit” in processen en apparaten bij bedrijven is een goedkope manier (in tegenstelling tot bijvoorbeeld batterijen) om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk te kunnen “parkeren”. In de consumentenmarkt en bij de grootindustrie is de waarde van flexibiliteit reeds blootgelegd. Nog niet in het MKB-segment.

Doelstelling
Doelstelling van het project is om op een bedrijvenpark aan te tonen dat (1) het collectief en onderling beschikbaar stellen van aanwezige flexibiliteit in (2) diverse processen en apparaten bij (3) MKB in (4) hetzelfde geografische gebied, met behulp van (5) slimme technologie leidt tot (a) een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit en daarmee (b) een geldelijk voordeel oplevert voor verschillende ketenpartijen.

Korte omschrijving
Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO), Gemeente Groningen, Energy Valley, Enexis, Eneco, ENGIE, ICT en TU/e werken in dit project samen. In dit project doen 750 bedrijven mee, waarvan er 15 bedrijven zijn geselecteerd. Ze beschikken over flexibiliteit; elk op een andere manier. Hun apparaten en processen worden voorzien van sensortechnologie. Data over energieverbruik en behoefte wordt 24/7 uitgelezen en in een beveiligd cloudsysteem opgeslagen. Met behulp van een uniek stuur- en beslisalgoritme worden de processen op afstand worden gestuurd. Bij deze sturing wordt rekening gehouden met aanbod van duurzaam opgewekte energie en de vraag alsook de beschikbare flexibiliteit op het park. Het gaat er om dat de voor alle actoren in de energieketen een gunstige situatie wordt gecreëerd. Samenwerking is hierbij het credo.

Resultaat
Met dit project worden “kleine” hoeveelheden flexibiliteit op een bedrijvenpark ontsloten. Deze kleine hoeveelheden worden door onderlinge samenwerking gebundeld en een groot geheel. De flexibiliteit biedt “onderdak” aan tijdelijke overschotten duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit scheelt de netbeheerder en het energiebedrijf investeringen. Voor de aanbieders van flexibiliteit leidt het tot een kostenbesparing op de energienota.