CHAPLIN XL

Collaboration in aspHalt APplications with LIgnin in the Netherlands - eXtra Lignin (CHAPLIN XL)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bitumen is een belangrijk onderdeel van asfalt. Echter: recentelijk is de levering van bitumen (van voldoende kwaliteit) in toenemende mate een probleem, de prijs van bitumen stijgt. Daarnaast wordt door gebruik van bitumen de vraag naar ruwe olie in stand gehouden, en wordt er bij de productie van asfalt broeikasgassen geëmitteerd. Daarmee is het gebruik van bitumen op korte en lange termijn niet duurzaam te noemen.

Doelstelling
Het hoofddoel van het CHAPLIN-XL project is industriële CO2 reductie te bereiken door het gebruik van lignine als substituut voor bitumen in asfalt verder te ontwikkelen tot TRL niveau 6/7, door o.a.: • Ervaring opdoen met het automatiseren van de productie van asfalt met lignine in de asfaltcentrale • Produceren en testen van Avantium HCl lignine en ongemodificeerde kraft lignine in alle lagen van asfalt • Ervaring op te doen met recycled asfalt in combinatie met lignine tijdens productie en leggen van asfalt. • Op pilotschaal testen om bestaand asfalt met 50% lignine te recyclen en met verse lignine binder bij te mengen bij productie en leggen van asfalt • Bepalen van de civieltechnische constructieve levensduur van deze asfaltmengsels en constructies m.b.v. Functionele Type Testen en VGD metingen van proefvakken. • Bepalen van de ARBO- en milieutechnische effecten bij de productie, verwerking en de gebruiksfase van de verschillende mengsels en constructies in de proefvakken. • Bepalen van de CO2 reductie door het gebruik van lignine in asfalt, en een gedetailleerde evaluatie van de duurzaamheidsprestaties van bio-based en circulair asfalt t.o.v. conventioneel asfalt.

Korte omschrijving
• Ervaring opdoen met het automatiseren van de productie van asfalt met lignine in de asfaltcentrale • Het produceren en testen van Avantium HCl lignine in een toplaag en ongemodificeerde kraft lignine in alle lagen van asfalt • Op proefstrookschaal ervaring opdoen met recycling van asfalt in combinatie met lignine tijdens productie en leggen van asfalt. • Bepalen van de civieltechnische constructieve levensduur van deze asfaltmengsels en constructies m.b.v. Functionele Type Testen en VGD metingen van proefvakken. • Bepalen van de ARBO- en milieutechnische effecten bij de productie, verwerking en de gebruiksfase van de verschillende mengsels en constructies in de proefvakken. • Bepalen en kwantificering van de te behalen negatieve CO2 emissies door het gebruik van lignine in asfalt, en een gedetailleerde evaluatie van de duurzaamheidsprestaties van bio-based en circulair asfalt ten opzichte van conventioneel asfalt over de gehele levenscyclus met behulp van levenscyclus analyse (LCA), techno-economische evaluatie (TEA) en life cycle costing (LCC).

Resultaat
• Minimaal 4 gerealiseerde teststroken, met daarin verwerkt circa 10 ton lignine • Ervaring in de toepassing van verschillende lignines in alle lagen van een weg inclusief asfaltrecycling • Effecten op ARBO, milieu, energie & klimaat van gebruik van lignines in asfaltrecycling • Bruikbare kennis en ervaring voor de toepassing op grote schaal in Nederland en daarbuiten • Onderbouwing van de technische en financiële haalbaarheid Avantium lignine en Kraft-lignine te gebruiken in recycling van asfalt • Onderbouwing van de technische en financiële haalbaarheid van het ombouwen van een asfaltcentrale om lignine te gebruiken • Aandacht in binnen- en buitenland voor biobased asfaltrecycling