BIPVpod-NL

Building Integrated PhotoVoltaic Panels On Demand - in The Netherlands

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De aanleiding voor het BIPVpod-NL project is een onvervulde marktvraag naar betaalbare maatgesneden zonnepanelen voor esthetische integratie in gebouwen. Een drietal concurrerende martkpartijen werkt samen met kennisinstellingen aan de ontwikkeling van 'panel on demand' technologie. Er wordt internationaal samengewerkt binnen Solar ERA.NET en IEA PVPS Task15.

Doelstelling
Het doel van het project is het ontwikkelen van technologie waarmee tegen lage kosten dunne film PV panelen op een door de klant gespecificeerde afmeting en vorm geleverd kunnen worden. Vervolgens zullen hiermee drie verschillende toepassingen in gebouwen ontwikkeld worden: Een dak, een prefab dak en een gevel.

Korte omschrijving
Allereerst zal binnen werkpakket 1 een uitgebreide marktstudie uitgevoerd worden naar dunne film producenten in de PV sector aan de ene kant, en de BIPV productafnemers in de bouwsector aan de andere kant. Hierbij worden producten, business modellen en internationale regelgeving meegenomen. Het werkpakket eindigt met een goed onderbouwde specificatie waaraan de 'panels on demand' moeten voldoen. Vervolgens worden er in WP2 een drietal technologische routes onderzocht waarmee de panelen op maat te vervaardigen zijn, en worden er in WP3 methodes onderzocht om de panelen een kleuraccent te geven. Na een keuze voor de beste route, worden er in WP4 een drietal prototypes BIPV oplossing ontworpen en vervaardigd. Tot slot volgt in WP5 een uitgebreide lab- en veldtest karakterisatie van de producten en zal er minstens één product opgeschaald worden tot een proefvlak in een functioneel gebouw.

Resultaat
Het resultaat van het project is een specificatie waaraan 'panels on demand' dienen te voldoen, drie procesroutes waarmee 'panels on demand' kunnen worden vervaardigd, drie BIPV oplossingen die de meerwaarde van 'panels on demand' aantonen en geavanceerde kennis over de werking van 'panels on demand' in de praktijk.