Biocentrale Harderwijk

Biocentrale Harderwijk; co-mestvergisting en groen gas productie met Ephyra.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In Nederland bestaat al decennia lang een mestprobleem. Het bemesten van grond is aan strenge wetten en regels gebonden om nutriëntenemissie naar de bodem, het grondwater en oppervlaktewater te voorkomen. Kosten voor het verwerken van mest, die niet op land uitgereden mag worden, worden steeds hoger en de wetten en regels zullen in de toekomst steeds strenger worden. Een mogelijke oplossing om mest hoogwaardig en duurzaam te verwerken is het te vergisten, zodat biogas ontstaat en fosfaat kan worden teruggewonnen. Het (co-)vergisten van mest kent echter een aantal nadelen, zoals de relatief hoge kosten ten opzichte van het rendement en de weinig robuuste en storingsgevoelige installaties waardoor de maximale productie vaak niet wordt gehaald.

Doelstelling
In dit project wordt onderzocht wat de energiebesparing van de innovatieve Ephyra®-technologie bij (co-)mestvergisting is.

Korte omschrijving
In dit project wordt onderzocht wat de energiebesparing van de innovatieve Ephyra®-technologie bij (co-)mestvergisting is. Ephyra® is een innovatieve technologie die met een beperkte investering het bestaande gistingsproces efficiënter maakt. Het project omvat onderzoek naar de mogelijkheden om Ephyra® voor co-mestvergisting toe te passen en voorziet ook in een demonstratie. De demonstratie omvat inbouw van Ephyra® in een conventionele co-mestvergister in Harderwijk. In de co-mestvergister van biocentrale Harderwijk zal jaarlijks 75.000 ton mest en 25.000 ton co-producten worden vergist. Resulterend in 10.400.000 Nm3/jaar duurzaam biogas dat wordt opgewerkt naar 7.150.000 m3 aardgas. Het project wordt uitgevoerd door een sterk consortium van Waterschap Vallei en Veluwe, Bakker Energie B.V. en Royal HaskoningDHV.

Resultaat
Het project resulteert in (gebaseerd op gegevens voor slibvergisting): - Circa 30% extra biogasproductie en navenante verlaging van de CO2-footprint - Circa 20% kostenverlaging. Daarbij is de technologie robuust en stabiel waardoor de bedrijfsvoering betrouwbaar is.