BIC-Gelderland

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van deze fase 1. technische haalbaarheidsstudie is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk industrieel onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën die essentieel zijn voor de uiteindelijke marktimplementatie van geïdentificeerde meest veelbelovende regionale bioraffinage ketens.

Korte omschrijving
BIC-Gelderland – lignocelluloserijke biomassa valorisatie – richt zich op de ontwikkeling van een innovatieve regionale Biobased Infrastructuur en Samenwerking in Gelderland voor de hoogwaardige en duurzame verwerking van lignocelluloserijke biomassa (primaire (agro) en secundaire (proces) residuen, (snoei)hout, stroachtig materiaal etc.) in Biobased Producten (chemicaliën, materialen) en Bioenergie (brandstoffen, elektriciteit en warmte) middels de ontwikkeling en uiteindelijke realisatie van een aantal innovatieve bioraffinage waardeketens waarbij de bestaande regionale infrastructuur (beschikbare biomassa, aanwezige stakeholders, aanwezige industriële faciliteiten) als kader dient.

Resultaat
Per activiteit zijn de gewenste resultaten gedefinieerd: 1. inzicht in regionaal beschikbaar en komende biomassastromen, resulterend in een 1e ontwerp voor een regionale biomassawerf ; 2a. definitie van maximaal 5 regionaal te ontwikkelen bioraffinage trajecten, 2b. regionale cluster ontwikkeling door het realiseren van bioraffinage innovatienetwerken, 2c. verankering van het ontwikkelingsprogramma in regionale innovatienetwerken; 3. een overzicht van de technische en niet-technische knelpunten die de realisatie zouden kunnen vertragen; 4. een gemeenschappelijk industrieel onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van sleutel-technologien die essentieel zijn voor de uiteindelijke marktpimplementatie van geidentificeerde meest veelbelovende regionale bioraffinage ketens.