Archypel

Archypel

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Opwekking van duurzame energie door wind en zon vraagt om flexibilisering van de vraag en opslag van energie omdat aanbod en vraag vaak niet zullen matchen, qua volume en tijdigheid. Onderzocht wordt of kleinschalige energieopslag op basis van waterstof, bruikbaar en betaalbaar is in combinatie met flexibilisering van de vraag.

Doelstelling
Doel is het produceren van een energieopslagsysteem (product) dat veelvuldig en winstgevend kan worden ingezet. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie identificeert tevens de bottlenecks voor implementatie van een dergelijk energieopslagsysteem, en de schaalgrootte waarop het economisch haalbaar is (op dit moment).

Korte omschrijving
Met de toename van het aanbod door energieopwekking wordt ook de vraag relevanter wat te doen als de opwekking groot is (de zon schijnt en/of het waait hard) en de vraag klein is. Dat zijn de momenten dat duurzame elektriciteit tegen lage kosten beschikbaar is. Eén van de opties is vraagflexibilisering, meer elektriciteit gebruiken op momenten dat de prijs laag is en vice versa. Een andere optie is om de duurzame elektriciteit op te slaan voor die momenten dat elektriciteit nodig en duurder is. Er wordt gekeken welke kleinschalige energieopslag nodig, beschikbaar en betaalbaar is.

Resultaat
Het laat zien onder welke condities kleinschalige energieopslaghaalbaar isen wat de waarde is voor de energie-infrastructuurmet een groter aandeel duurzame opwekking door wind en zon.