SIMULAAD

Analyse en Simulatie van Laadgedrag

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland beschikt wereldwijd over één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om het aanbod van en vraag naar duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. Slimme laadstrategieën spelen een noodzakelijke voorwaarde bij grootschalige uitrol van elektrisch rijden, kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen wereldwijd.

Doelstelling
Doel van dit project is om middels analyses en simulaties op een bundeling van laaddata (publiek, semipubliek, privaat) diepgaande kennis te ontwikkelen over de korte- en lange termijn kansen, belemmeringen en effecten van slimme (dynamische) laadstrategieën op (i) netcongestie, (ii) match met duurzame energie productie en (iii) energieprijzen.

Korte omschrijving
Concrete uitbreidingen binnen SimuLaad ten opzichte van NLDataSL zijn: (i) een completer beeld van laadgedrag creëren (inclusief privaat, semipubliek en snelladen), (ii) verder ontwikkelen van een data(deel)hub, (iii) het in meer detail analyseren en simuleren van slimme laadstrategieën in een aantal concrete cases/pilots en simulaties en (iv) de kansen van slimme laadstrategieën van de groeiende groep van fleetowners die de overstap naar elektrisch maken.

Resultaat
Resultaten van het project omvatten (i) een verrijkt dataplatform (inclusief afspraken over datadelen en hosting), (ii) concrete kennis en inzichten in de kansen en belemmeringen van slimme laadstrategieën voor netbelasting, duurzame energie matching en reductie van energiekosten, (iii) concrete leerervaringen ten aanzien van slimme laadstrategieën bij praktijkpilots en (iv) handvatten voor fleetowners om wagenparken te elektrificeren zonder hoge kosten voor netverzwaring.