AMBIC

Ambic

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Hoewel er in de afgelopen jaren in Nederland grote doorbraken zijn geweest, is wetenschappelijk onderzoek hard nodig om: • Processen om de productie van biobrandstoffen te ontwikkelen die gebruik kunnen maken van een breder spectrum aan grondstoffen. • economisch rendabele productie van nieuwe verbindingen mogelijk te maken met optimale karakteristieken voor specifieke applicaties zoals diesel en vliegtuigbrandstoffen. • productopbrengsten, productiviteit en productwinning te optimaliseren.

Doelstelling
De ontwikkeling van duurzame en concurrerende biobrandstoffen voor transport, met name via de conversie van grondstoffen die zijn opgebouwd uit lignocellulose, vormt een belangrijke sleutel voor een succesvolle transitie naar een biobased economie. Dit project omvat vijf deelprojecten die aandacht schenken aan de wetenschappelijke en technologische basis om innovatieve oplossingen op het gebied van tweede generatie biobrandstoffen en chemicaliën te kunnen versnellen. De kennis en innovatieve oplossingen die uit dit project ontstaan, helpen het Nederlandse bedrijfsleven haar concurrentiepositie te versterken in de steeds belangrijkere groeimarkt van biobrandstoffen.

Korte omschrijving
Dit project bestaat uit vijf subprojecten: 1. Efficiënte productie van hydrolytische enzymen door filamenteuze schimmels; 2. Analyse van complexe microbiële genomen voor verbeterde producttolerantie; 3. Verbetering van giststammen voor een kosteneffectieve omzetting van lignocellulose biomassa naar biobrandstoffen; 4. Ontkoppeling van groei en productvorming; 5. Geïntegreerde bioreactor voor de productie van diesel en jet biobrandstoffen.

Resultaat
Dit project helpt het Nederlandse bedrijfsleven haar concurrentiepositie te versterken in de steeds belangrijkere groeimarkt van industriële biotechnologie. Nederland heeft in deze sector van oudsher een goede positie. Daarnaast zullen tientallen jonge wetenschappers belangrijke kennis en ervaring opdoen in dit vakgebied. Dit is hard nodig om uiteindelijk tot een volledig competitieve en duurzame biobased economie te komen.